Извештај о раду директора школе, План рада директора школе, Извештај о стручном усавршавању, План стручног усавршавања, Извештај о раду Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, План екскурзија и други документи су садржани у Годишњем извештају о раду школе, као и у Годишњем плану рада школе.

Close Menu