Наградна екскурзија за најбоље ученике

Политехничка школа је наградила своје најбоље ученике из свих одељења од првог до четвртог разреда бесплатном екскурзијом која је обухватила посете музеју Николе Тесле и Музеју ваздухопловства у београду. Ученике су на екскурзију водили професори Оливера Филиповић, председник стручног већа подручја рада електротехника, Димитрије Рогожарски, председник стручног већа подручја рада саобраћај и Татјана Ранђеловић, координатор тима за екскурзије и излете.