ПОШТОВАНИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЉИ

Упис ученика у први разред за школску 2019/2020. годину вршиће се 8. и 9. јула од 8 до 15 часова у школској зборници.

За упис у први разред потребна су следећа документа:

  •  Попуњена пријава за упис у средњу школу
  •  Уверење о обављеном завршном испиту (оригинал или оверена фотокопија)
  • Сведочанство о завршеном основном образовању и васпитању (оригинал или оверена фотокопија)
  • Сведочанства за шести, седми и осми разред основне школе (оригинал или оверена фотокопија)
  • Оригинал лекарског уверења издатог од стране надлежне здравствене организације
  • Извод из матичне књиге рођених (није обавезно)
Обавештавамо родитеље, односно друге законске заступнике ученика, да школа Извод из матичне књиге рођених за ученике може прибавити електронским путем, у складу са Законом о електронској управи („Сл.гл.РС“, број 27/18). Сходно наведеном, родитељи, односно законски заступници ученика више нису у обавези да школи, приликом уписа достављају извод из матичне књиге рођених у папирној форми.
 
Представљање изборних предмета верска настава и грађанско васпитање биће одржано приликом уписа, односно 8. и 9. јула по следећем распореду:
  • Верска настава – учионица број 16 (8. јули – од 8 до 10 и од 12 до 14 часова; 9. јули – од 8 до 10 часова)
  • Грађанско васпитање – учионица број 17 (8. јули – од 8 до 10 и од 12 до 14 часова; 9. јули – од 8 до 10 часова)
ДОБРО ДОШЛИ!

Саобраћај

Техничар друмског саобраћаја
Возач моторних возила

Електротехника

Аутоелектричар
Електроинсталатер
Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје

Ауто школа

Сви наши ученици на смеру ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА у оквиру практичне наставе имају бесплатну обуку и полагање за Б катеогрију, а ученици на смеру ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА имају бесплатну обуку и полагање за Б и Ц категорију.

ECDL

Сви наши ученици који заврше разред са оценом 4 или 5 из предмета ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО добијају међународно признат ECDL сертификат који потврђује њихово познавање рада на рачунару и који је један од битних услова приликом запошљавања у земљи и иностранству.

Close Menu