МАТЕРИЈАЛ ЗА СЕДНИЦЕ САВЕТА РОДИТЕЉА, НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА И ШКОЛСКОГ ОДБОРА

Извештај о реализацији Годишњег плана рада Политехничке школе за школску 2016/2017. годину.

Годишњи плана рада Политехничке школе за школску 2017/2018. годину.

Извештај о раду директора школе за школску 2016/2017. годину.

План рада директора школе за школску 2017/2018. годину.

Извештај о стручном усавршавању запослених у школској 2016/2017. години.

План стручног усавршавања запослених у школској 2017/2018. години.

Извештај о самовредновању за школску 2016/2017. години.

Сајт је тренутно у изради. За све актуелне информације посетите нашу званичну Фејсбук страницу.

Close Menu