ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ И РОДИТЕЉЕ
Обавештавамо ученике и родитеље да ће се од понедељка, 19. априла 2021. године, настава одвијати према комбинованом моделу као што је то било пре потпуног преласка на онлајн наставу (настава се одвија по групама, при чему се непосредна настава и настава на даљину смењују на недељу дана). Детаљне информације о распореду група и свим осталим појединостима, ученици и родитељи ће добити од одељенских старешина.
 
ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ И РОДИТЕЉЕ
У складу са препорукама Кризног штаба са седнице одржане 12. марта 2021. године, Министарство просвете, науке и технолошког развоја је донело одлуку да се настава у средњим школама и наредном периоду одвија на даљину. Тренутак када ће се ученици вратити у клупе зависиће од развоја епидемиолошке ситуације.
Настава у Политехничкој школи ће се реализовати по моделу који је важио у седмици од 8. до 12. марта.
У складу са препорукама Кризног штаба са седнице одржане 5. марта 2021. године, Министарство просвете, науке и технолошког развоја је донело одлуку да све средње школе у Републици Србији, у седмици од 8. до 12. марта 2021. године остварују наставу на даљину. У континуитету ће се пратити епидемиолошка ситуација, на основу чега ће бити донета одлука на организацији рада школа у наредном периоду.
 
У наведеном периоду школски психолог ће радити (у школи) понедељком, средом и петком од 9 до 13 часова. Послови који су предвиђени у периоду одвијања наставе на даљину су саветодавни рад са ученицима и додатна подршка у учењу.
 
У наведеном периоду школска библиотека ће за ученеке бити отворена понедељком, средом и четвртком од 9 до 13 часова.
 
Све детаљније информације у вези са организацијом теоријске и практичне наставе, ученици и родитељи ће добити од одељенских старешина.
 
 

МАТЕРИЈАЛ ЗА СЕДНИЦЕ

  • УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА
  • НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА
  • САВЕТА РОДИТЕЉА
  • ШКОЛСКОГ ОДБОРА

НАПОМЕНА: Извештај о раду директора школе, План рада директора школе, Извештај о стручном усавршавању, План стручног усавршавања, Извештај о раду Тима за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, План екскурзија и други документи су садржани у Годишњем извештају о раду школе, као и у Годишњем плану рада школе.

 
ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ III и IV РАЗРЕДА
 
ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ И УЧЕНИКЕ I РАЗРЕДА
 
Пријем ученика првог разреда и родитељски састанци одељења првог разреда биће одржани у понедељак, 31. августа 2020. године. Састанци ће бити одржани у фискултурној сали школе уз обезбеђену физичку дистанцу и примену свих превентивних мера за сузбијање ширења вируса КОВИД-19. Молимо родитеље и ученике да на пријем ученика, односно родитељски састанак дођу са маском и да поштују све прописане мере.
Родитељски састанци / пријем првака ће бити одржани према следећем распореду:
 
15 часова – одељење I-1
16 часова – одељење I-2
17 часова – одељење I-3
18 часова – одељење I-4
19 часова – одељење I-5
 
ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ И РОДИТЕЉЕ (ПОЧЕТАК ШКОЛСКЕ 2020/2021. ГОДИНЕ)
 
Поштовани ученици и родитељи,
На основу упутстава добијених од Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Наставничко веће Политехничке школе је донело одлуку да се настава у Политехничкој школи у школској 2020/2021. години реализује по комбинованом моделу. Такође је узето у обзир и изјашњавање родитеља према коме се 92% родитеља определило да им деца похађају комбиновани модел наставе, док се 8% родитеља определило искључиво за наставу на даљину. У складу са наведеним, у наставку обавештења је представљен комбиновани модел наставе који ће се реализовати у Политехничкој школи од 1.9.2020. године и мере заштите здравља ученика и запослених. Како би се настава реализовала што ефикасније и уз што је могуће мање ризика по здравље ученика и запослених у школи, молимо вас да се придржавате прописаних мера. Уколико имате додатних питања или недоумица можете се обратити вашем одељенском старешини или контактирати управу школе на број 513-595.
 
1. РЕАЛИЗАЦИЈА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА У ШКОЛСКОЈ 2020/2021. ГОДИНИ
Комбиновани модел наставе који ће се реализовати у Политехничкој школи подразумева следеће:
– Ученици чији родитељи су се изјаснили да им деца похађају наставу према комбинованом моделу су у сваком одељењу подељени у две групе.
– Одељенске старешине ће благовремено обавестити ученике у којој су групи.
– Прве наставне недеље на наставу у школу долазе ученици прве групе, док ученици друге групе прате наставу на даљину. Друге недеље на наставу у школу долазе ученици друге групе, док ученици прве групе прате наставу на даљину и тако се наизменично смењују сваке недеље.
– За предмете код којих је планом наставе и учења већ предвиђено да се ученици деле у групе (информатика, техничко цртање, одређени стручни предмети, практична настава…) настава ће се све време одвијати у школи и за те предмете нема наставе на даљину.
– Практична настава која се реализује код социјалних партнера ће се све време реализовати на непосредан начин (нема наставе на даљину), уз сагласност социјалних партнера и уз примену свих превентивних мера за спречавање ширења вируса КОВИД-19.
– Практична и блок настава која се реализује у школи у групама ученика чији је број мањи од 16, све време се реализује непосредно у школи (нема наставе на даљину).
– Практична настава обуке вожње се све време реализује на непосредан начин уз примену свих превентивних мера са спречавање ширења вируса КОВИД-19 (ученик и инструктор вожње све време носе маске на лицу, између свака два кандидата инструктор вожње дезинфикује своје возило, а посебно волан, мењач, сигурносни појас, све тастере на и нструмент табли и кваке на вратима возила).
– Настава физичког васпитања ће се одвијати на отвореном када год је то могуће и тако да се избегне физички контакт, то јест да се одржи физичка дистанца од најмање 2 метра у свим правцима. Пресвлачење ученика у свлачионицама ће се одвијати тако да се преслваче у мањим групама у складу са квадратуром свлачионице.
– Оцењивање ученика се врши искључиво када су ученици у школи, уважавајући све принципе оцењивања.
– Час траје 30 минута.
– Настава се реализује у две смене. Прва смена почиње у 8 часова, а завршава се у 12 часова и 30 минута. Друга смена почиње у 14 часова и завршава се у 18 часова и 30 минута. У периоду између прве и друге смене врши се чишћење и дезинфекција свих просторија.
– За ученике чији родитељи су се изјаснили искључиво за наставу на даљину, предметни наставници све време организују наставу на даљину. Оцењивање ових ученика се такође врши непосредним путем када буду били присутни у школи.
 
2. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЗДРАВЉА УЧЕНИКА И ЗАПОСЛЕНИХ
На основу Упутства о мерама заштите здравља ученика и запослених, у Политехничкој школи ће бити предузете следеће мере:
– 28.08.2020. Завод за јавно здравље Пожаревац ће извршити дезинфекцију свих просторија у школи.
– Први наставни дан биће посвећен предавањима и дискусијама о начинима и значају превенције КОВИД-19.
– Обавеза родитеља је да обезбеди заштитну маску за ученика. Маска може бити хируршка, епидемиолошка или платнена, али је важно да се носи исправно, тако да прекрива нос и уста.
– Родитељи су у обавези да пре доласка у школу измере температуру ученику и провере да ли има неке од симптома вирусне инфекције. Уколико је нешто од наведеног присутно, родитељ не шаље дете у школу.
– У учионицама и кабинетима неће боравити више од 15 ученика истовремено, при чему ће бити обезбеђено да сваки ученик седи сам у клупи и да је размак између ученика најмање 1 метар.
– Настава ће се одвијати тако да ученици не мењају учионице, осим у случају када је неопходно да се настава одвија у специјализованим кабинетима.
– На свим улазима у школе биће постављене дезобаријере и средства за дезинфекцију руку. Ученици и запослени су у обавези да приликом уласка у школу користе постављена дезинфекциона средства.
– Све време боравка у школи сви запослени и ученици носе маске тако да прекривају нос и уста. Ученици имају могућност да одложе маску само када ученик седи у својој клупи и слуша наставу, а не говори.
– Уколико запослени примети код себе симптоме респиратоне инфекције, не долази у школу, о томе обавештава директора школе и јавља се у ковид амбуланту.
– У случају појаве симптома код ученика, дежурни наставник смешта ученика у просторију за изолацију (учионица бр. 24). Дежурни наставник преко одељенског старешине обавештава родитеље и брине о ученику до доласка родитеља све време носећи маску и рукавице. Након одласка, помоћно особље детаљно чисти и дезинфикује просторију за изолацију
 

Политехничка школа очекује нову генерацију ученика.

Упис ученика у први разред Политехничке школе биће обављен 9. и 10. јула 2020. године од 8 до 15 часова.
Упис можете обавити на два начина:
1. Електронским путем, коришћењем информационог система еУпис на Порталу еУправе
2. Лично, подношењем докумената у просторијама школе.

У циљу заштите здравља ученика, родитеља и запослених у школи и спречавања ширења пандемије, апелујемо на родитеље да искористе могућност уписа електронским путем, без доласка у школу.
Уколико се определите за лично подношење докумената у просторијама школе, молимо вас да поштујете следеће препоруке:
– на упис дођите са личном заштитном опремом (маска и рукавице)
– нема потребе да на упис долази више чланова породице
– током боравка у школи одржавајте дистанцу док чекате на упис
– поштујте савете дежурних у школи који ће бити задужени за спровођење ових препорука.

За упис у први разред ученици подносе следећа документа:
1. Пријаву за упис у средњу школу
2. Оригинал уверења о обављеном завршном испиту
3. Оригинал сведочанства о завршеном основном образовању и васпитању
4. Оригинал сведочанства за шести, седми и осми разред основне школе
5. Оригинал лекарског уверења издатог од стране надлежне здравствене организације (није обавезно)
6. Извод из матичне књиге рођених (није обавезно)

Обавештавамо родитеље, односно друге законске заступнике ученика, да школа Извод из матичне књиге рођених и лекарско уверење за ученике може прибавити електронским путем, у складу са Законом о електронској управи („Сл.гл.РС“, број 27/18). Сходно наведеном родитељи,односно законски заступници ученика више нису у обавези да школи, приликом уписа достављају извод из матичне књиге рођених у папирној форми.

 

 

Политехничка школа очекује нову генерацију ученика.

УПИШИ ПОЛИТЕХНИЧКУ!

 

Почев од 1. јуна 2020. године у школу ће долазити ученици завршних разреда, а од 8. јуна и ученици осталих разреда ради реализације неопходних активности за завршетак школске године. Ученици ће од одељенских старешина добити прецизан распоред доласка у школу кога се морају стриктно придражавати.
Имајући у виду инструкције и препоруке за спречавање ширења епидемије, а на основу дописа министра просвете, науке и технолошког развоја, Младена Шарчевића, број 611-00-00360/2020-03 неопходно је придржавати се следећих правила.


Образац за пријавуиспита можете преузети ОВДЕ.

ИЗМЕНА КАЛЕНДАРА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ЗА ШКОЛСКУ 2019-2020. ГОДИНУ

Обавештавамо ученике и родитеље да је Министарство просвете, науке и технолошког развоја донело одлуку о измени календара образовно-васпитног рада за школску 2019/2020. годину, при чему је дошло до измене трајања пролећног распуста.
Према новом календару настава на даљину ће се одвијати закључно са четвртком, 16. априлом, а наставиће се у уторак, 21. априла.
Нерадни дани су петак – понедељак, од 17. до 20. априла.
Промена образовно-васпитног календара омогућава нам да, по нормализовању ситуације, добијемо додатни простор за надокнаду кључних школских активности, о чему ћете бити благовремено обавештени.

 

Влада Републике Србије донела је одлуку да се, услед тренутне епидемиолошке ситуације у земљи, привремено обустави наставни рад у свим основним и средњим школама.

Привремено обустављање наставе у школама не значи и обустављање образовно-васпитног рада са ученицима.

У циљу остваривања права ученика на образовање, у Министарству просвете, науке и технолошког развоја припремљен је оперативни план за наставак рада школа у отежаним условима. Овај план уважава велики број различитих програма наставе и учења у свим разредима основне и средње школе, те има фокус на организованом учењу на даљину које доприноси реализацији програмских садржаја општеобразовних предмета и стручних предметима са највећим фондом часова. Министарство предвиђа и подржава реализацију образовно-васпитних активности кроз различите канале и облике комуникације:

  • емитовањем посебно припремљених и адаптираних образовних садржаја за ученике основних школа на трећем програму РТС-а;
  • успостављањем репозиторијума образовних видео-садржаја за ученике средњих школа на платформи РТС Планета;
  • успостављањем националне платформи за онлајн учење Моја школа;
  • стављањем на располагање сета алата за онлајн комуникацију ученика и наставника;
  • стварањем услова за дигиталну солидарност – дељење ауторских наставних материјала међу практичарима.

Почетак реализације образовно-васпитног  рада учењем на даљину је 17. март 2020. године.

Наставницима и ученицима биће на располагању велики број платформи, као и национална платформа за онлајн учење Моја школа. Њиховим коришћењем, наставници и ученици биће у ситуацији да остваре интеракцију и размену материјала. Упутства и препоруке за коришћење ових платформи налазе се на интернет страници www.rasporednastave.gov.rs и њихово коришћење је бесплатно. На званичној интернет страни Министарства биће постављена одговарајућа упутства, као и обавештења о датумима у вези са почетком њиховог функционисања.

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ!

Поштовани родитељи, у прилогу је обавештење Министарства просвете, науке и технолошког развоја које је намењено родитељима. Молимо вас да се детаљно упознате са обавештењем и да сарађујете са одељенским старешинама како бисмо током ванредног стања на најбољи могући начин реализовали учење на даљину, а све у интересу ваше деце, то јест наших ученика. Такође, веома је битно да пратите информације на овој страници, као и на званичној Фејсбук страници Политехничке школе на адреси www.facebook.com/politehnicka.skola.pozarevac/ где ћемо редовно објављивати све нове информације.

 

Саобраћај

Техничар друмског саобраћаја
Возач моторних возила

Електротехника

Аутоелектричар
Електроинсталатер
Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје

Ауто школа

Сви наши ученици на смеру ТЕХНИЧАР ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈА у оквиру практичне наставе имају бесплатну обуку и полагање за Б катеогрију, а ученици на смеру ВОЗАЧ МОТОРНИХ ВОЗИЛА имају бесплатну обуку и полагање за Б и Ц категорију.

ECDL

Сви наши ученици који заврше разред са оценом 4 или 5 из предмета ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО добијају међународно признат ECDL сертификат који потврђује њихово познавање рада на рачунару и који је један од битних услова приликом запошљавања у земљи и иностранству.

Close Menu