Ученички парламент је највише демократско тело ученика које се бави свим питањима везаним за живот и рад ученика у школи, а посебно питањима везаним за заштиту права и одговорности ученика, као и питањима партиципације ученика у доношењу одлука важних за саме ученике.

Ученички парламент чине по два представника сваког одељења у школи. Чланове Парламента бирају ученици одељењске заједнице сваке школске године. Чланови парламента бирају председника и заменика председника Ученичког парламента.

Ученички парламент бира два пунолетна представника ученика који учествују у раду проширеног сазива Школског одбора без права гласа.

Програм рада парламента саставни је део Годишњег плана рада школе.

Директор школе, периодично подноси извештај Ученичком парламенту о активностима у школи важним за ученике и прибавља њихово мишљење и сарадњу у вези разних садржаја из живота и рада школе. Ученички парламент доноси сваке године свој програм рада за текућу годину, а има и свој Правилник о раду парламента.

Ученички парламенти школа могу да се удруже у заједницу ученичких парламената.

У Политехничкој школи, рад Ученичког парламента координира Ивана Вујчић, професорка енглеског језика.

Представници Ученичког парламента у проширеном саставу Школског одбора су ученици 4. разреда, Алекса Ракић и Иван Стошић.

Чланови Ученичког парламента за школску 2018/2019. годину

 • Милош Милошевић (I-1)
 • Синиша Пауновић (I-1)
 • Вељко Лукић (I-2)
 • Далибор Младеновић (I-2)
 • Анђела Милетић (I-3)
 • Никола Јордаковић (I-3)
 • Ања Миладиновић (I-4)
 • Тамара Драгуловић (I-4)
 • Александар Вујчић (I-5)
 • Викторија Марчић (I-5)
 • Душан Станковић (II-1)
 • Андреја Николић (II-1)
 • Филип Павловић (II-2)
 • Александар Стојићевић (II-2)
 • Анђела Мандић (II-3)
 • Војислав Беланов (II-3)
 • Катарина Лазић (II-4)
 • Анастасија Марјановић (II-4)
 • Јована Трујић (II-5)
 • Тамара Јовановић (II-5)
 • Зоран Петровић (III-1), председник
 • Дејан Јаношевић (III-1)
 • Страхиња Килибарда (III-2)
 • Давид Љубеновић (III-2)
 • Саша Јоцић (III-3)
 • Иван Лазаревић(III-3)
 • Леа Спасић (III-4)
 • Анђела Милорадовић (III-4)
 • Милица Динић (III-5)
 • Никола Николић (III-5)
 • Милош Пантић (IV-1)
 • Душан Убипарип (IV-1)
 • Данијела Спасић (IV-2)
 • Андријана Јанковић (IV-2)
Close Menu