Стручни активи и школски тимови су стручни органи школе. Стручне активе именује Школски одбор и Наставничко веће, а тимове именује директор школе. Стручни активи и тимови су састављени од запослених, родитеља, чланова ученичког парламента, представника јединица локалне самоуправе, односно стручњака за поједина питања.

Надлежност тимова је да се старају о обезбеђивању и унапређивању квалитета образовно-васпитног рада установе; прате остваривање школског програма; старају се о остваривању циљева и 75 стандарда постигнућа; развоја компетенција; вреднују резултате рада наставника, васпитача и стручног сарадника; прате и утврђују резултате рада ученика и одраслих; предузимају мере за јединствен и усклађен рад са децом, ученицима и одраслима у процесу образовања и васпитања и решавају друга стручна питања образовно-васпитног рада.

Тимови у Политехничкој школи за школску 2017/2018. годину:

 1. Дарко Радовановић, директор, председник
 2. Тања Бабејић, психолог
 3. Злата Јовић, наставник предметне наставе
 4. Никола Милосављевић, наставник предметне наставе
 5. Даница Максимовић, наставник предметне наставе
 6. Бранислав Стојановић, наставник предметне наставе
 7. Драган Вељковић, представник локалне самоуправе
 8. Сања Јовановић, родитељ (I4)
 9. Иван Лазаревић, ученик (III3)
 1. Татјана Ранђеловић, наставник предметне наставе, координатор
 2. Милица Обреновић, наставник предметне наставе
 3. Лидија Чаловић, наставник предметне наставе
 4. Мирослав Станојевић, наставник предметне наставе
 5. Злата Јовић, наставник предметне наставе
 6. Владан Јовановић наставник предметне наставе
 7. Тања Бабејић, психолог
 8. Оливера Филиповић, наставник предметне наставе
 1. Дарко Радовановић, директор, координатор
 2. Зоран Јоњић, секретар
 3. Тања Бабејић, психолог
 4. Владимир Милосављевић, наставник предметне наставе
 5. Милица Обреновић, , наставник предметне наставе
 6. Јовић Негован, родитељ (II4)
 7. Саша Јоцић, ученик (III3)
 1. Тања Бабејић, психолог, координатор
 2. Маја Кондић, наставник предметне наставе
 3. Данијела Павић, наставник предметне наставе
 4. Владета Јовић, наставник предметне наставе
 5. Родитељ ученика са којим се реализује ИО
 6. Одељенски старешина ученика са којим се реализује ИО
 1. Тијана Глигоријевић, наставник предметне наставе, координатор
 2. Владимир Милосављевић, наставник предметне наставе
 3. Тања Бабејић, психолог
 4. Марија Премовић, наставник предметне наставе
 5. Никола Милосављевић, наставник предметне наставе
 6. Никола Шојановић, наставник предметне наставе
 7. Данијела Димитријевић, родитељ (III4)
 8. Вељко Лукић, ученица (I2)
 1. Дарко Радовановић, директор, координатор
 2. Зоран Јоњић, секретар
 3. Јелена Стевић, наставник предметне наставе
 4. Тијана Глигоријевић, наставник предметне наставе
 5. Зденкица Јовић, родитељ (I2)
 1.        Мирослав Станојевић, наставник предметне наставе, координатор

  2.     Марко Пантић, наставник предметне наставе

  3.     Никола Шојановић, наставник предметне наставе

  4.     Зорица Гошев, наставник предметне наставе

  5.     Саша Антоновић, наставник предметне наставе

  6.     Душан Ивковић, родитељ (II4)

 1. Оливера Филиповић, наставник предметне наставе, координатор
 2. Владислава Стевић, наставник предметне наставе
 3. Ивана Вујчић, наставник предметне наставе
 4. Марко Пантић, наставник предметне наставе
 5. Сања Љубомировић, наставник предметне наставе
 6. Злата Цимбаљевић, родитељ (II5)
 1. Владислава стевић, наставник предметне наставе, координатор
 2. Јелена Миленковић, наставник предметне наставе
 3. Оливера Филиповић, наставник предметне наставе
 4. Бранислав Станојевић, наставник предметне наставе
 5. Дарко Радовановић, директор
 1. Јелена Стевић, наставник предметне наставе, координатор
 2. Ивана Вујчић, наставник предметне наставе
 3. Тања Бабејић, наставник предметне наставе
 4. Даница Максимовић, наставник предметне наставе
 5. Звездана Митровић, наставник предметне наставе
 6. Маја Кондић, наставник предметне наставе
 7. Владимир Милосављевић, наставник предметне наставе
 8. Ивана Стевановић, наставник предметне наставе
 9. Татјана Докмановић, наставник предметне наставе
 10. Лидија Јанковић, наставник предметне наставе
 1. Татјана Ранђеловић, наставник предметне наставе, координатор
 2. Бен Младеновић, наставник предметне наставе
 3. Милош Бранковић, наставник предметне наставе
 4. Иван Филиповић, наставник предметне наставе
 5. Милорад Дендић, наставник предметне наставе
 1. Бранислав Стојановић, наставник предметне наставе, координатор
 2. Иван Наумовић, наставник предметне наставе
 3. Марија Премовић, наставник предметне наставе
 4. Мерима Ристић, наставник предметне наставе
 5. Мирјана Прибаковић, наставник предметне наставе
 6. Биљана Пајић Чавић, наставница практичне наставе
 1. Јелена Миленковић, наставник предметне наставе (координатор)
 2. Даница Максимовић, наставник предметне наставе
 3. Ивана Вујчић, наставник предметне наставе
 4. Лидија Чаловић, наставник предметне наставе
 1. Милица Обреновић, наставник предметне наставе
 2. Ивана Стевановић, наставник предметне наставе
 3. Марина Голубовић, наставник предметне наставе
 4. Иван Наумовић, наставник предметне наставе
 1. Дарко Радовановић, директор (координатор)
 2. Зоран Јоњић, секретар
 3. Тања Бабејић, стручни сарадник – психолог
 4. Владимир Милосављевић
 5. Милица Обреновић
 1. Марина Голубовић, наставник предметне наставе (координатор)
 2. Лидија Чаловић, наставник предметне наставе
 3. Зорица Гошев, наставник предметне наставе
 4. Драган Богдановић, наставник предметне наставе
 5. Мирјана Прибаковић, наставник предметне наставе
Close Menu