Савет родитеља је саветодавно тело које чини по један представник родитеља ученика сваког одељења у школи. У Политехничкој школи Пожаревац, Савет родитеља броји 17 чланова.

Најважнија улога Савета родитеља је да утиче на креирање амбијента у установи у коме је свако дете задовољно и напредује у складу са својим потенцијалима. Да би се то постигло неопходно је да чланови Савета редовно присуствују састанцима, буду информисани, активни и редовно извештавају родитеље одељења чији су представници. Како би се остварила двосмерна комуникација, од родитеља ка њиховим представницима у Савету и од представника Савета ка родитељима који су их изабрали, потребно је успоставити различите канале комуникације. Важно је у читав процес укључити и одељењског старешину и неговати односe са запосленима у школи засноване на сарадњи, међусобном уважавању, узајамној подршци и дељењу одговорности.

Чланови Савета родитеља за школску 2018/2019.

 • Сребранка Томић (IV-2), председник
 • Саша Ђорђевић (II-3), заменик председника
 • Сузана Живановић (I-1)
 • Зденкица Јовић (I-2)
 • Биљана Стевановић (I-3)
 • Ненад Давидовић (I-4)
 • Соња Јовановић (I-5)
 • Зоран Стаменковић (II-1)
 • Анита Микуљевић (II-2)
 • Данијела Крстић (II-4)
 • Злата Цимбаљевић (II-5)
 • Мила Недељковић (III-1)
 • Јасмина Ивић (III-2)
 • Драган Мартиновић (III-3)
 • Данијела Стевановић (III-4)
 • Милош Миловановић (III-5)
 • Јелена Убипарип (IV-1)
Close Menu