У оквиру редовне наставе, Политехничка школа остварује наставне планове и програме за подручја рада саобраћај и електротехника.

У подручју рада саобраћај, осварујемо наставне планове и програме у образовним профилима техничар друмског саобраћаја (четворогодишње образовање) и возач моторних возила (трогодишње образовање.

У подручју рада електротехника, остварујемо наставне планове и програме у образовним профилима аутоелектричар, електроинсталатер и електромеханичар за термичке и расхладне уређаје (трогодишње образовање).

Радно време психолога:
– понедељак и петак 12-18 часова
– уторак, среда и четвртак – 9-15 часова

Радно време библиотеке:
– понедељак 12-18 часова
– среда 8:50-14:50 часова
– четвртак 10-16 часова
– петак 10-16 часова

 • 19.11.2018. – тромесечје
 • 31.01.2018. – полугодиште
 • 15.04.2019. – тромесечје
 • 24.05.2019. – крај године за матуранте
 • 31.05.2019. –  крај године за трећи степен
 • 21.06.2019. – крај године за ниже разреде

Преподневна смена:

 1. час / 08:00 – 08:45
 2. час / 08:50 – 09:35
 3. час / 09:40 – 10:25
  велики одмор
 4. час / 10:45 – 11:30
 5. час / 11:35 – 12:20
 6. час / 12:25 – 13:10
 7. час / 13:15 – 13:50

Поподневна смена:

 1. час / 14:00 – 14:45
 2. час / 14:50 – 15:35
 3. час / 15:40 – 16:25
  велики одмор
 4. час / 16:45 – 17:30
 5. час / 17:35 – 18:20
 6. час / 18:25 – 19:10
 7. час / 19:15 – 19:50

Преподневна смена:

 • I-1 / учионица број 26
 • I-2 / учионица број 28
 • I-3 / учионица број 16
 • I-4 / учионица број 18
 • I-5 / учионица број 19
 • II-1 / учионица број 23
 • II-2 / учионица број 17
 • IV-1 / учионица број 27
 • IV-2 / учионица број 29

Пoподневна смена:

 • II-3 / учионица број 29
 • II-4 / учионица број 16
 • II-5 / учионица број 27
 • III-1 / учионица број 23
 • III-2 / учионица број 17
 • III-3 / учионица број 28
 • III-4 / учионица број 18
 • III-5 / учионица број 19

Одељенске старешине у школској 2018/2019. години:

 • Лидија Чаловић (I-1)
 • Оливера Филиповић (I-2)
 • Никола Шојановић (I-3)
 • Владимир Милосављевић (I-4)
 • Владислава Стевић (I-5)
 • Ивана Вујчић (II-1)
 • Данијела Павић (II-2)
 • Јелена Миленковић (II-3)
 • Мирослав Станојевић (II-4)
 • Даница Максимовић (II-5)
 • Бранислав Стојановић (III-1)
 • Милица Обреновић (III-2)
 • Маја Кондић (III-3)
 • Тијана Глигоријевић (III-4)
 • Јелена Стевић (III-5)
 • Горан Тасић (IV-1)
 • Татјана Ранђеловић (IV-2)
Close Menu