План уписа за школску 2018/2019. годину

План уписа за школску 2018/2019. годину још увек није познат. Чим Министарство просвете, науке и технолошког развоја усвоји План уписа, биће објављен на овој страници.

Ко може да упише средњу школу и критеријуми за упис

Сви ученици који заврше основну школу и положе завршни испит могу да упишу средњу школу. Од школске 2016/2017. године уведен је праг знања, што значи да четворогодишње образовне профиле (техничар друмског саобраћаја) могу уписати само они ученици који буду имали 50 или више поена, док се остали могу определити за неки од трогодишњих образовних профила. Сви ученици млађи од 17 година могу да упишу средњу школу као редовни ученици, док старији од 17 година могу да упишу средњу школу као ванредни ученици.

Рангирање ученика приликом уписа у средњу школу врши се на основу бодова остварених током школовања и бодова стечених на завршном испиту.

Завршни испит траје три дана: 

 1. дан – тест из српског језика;
 2. дан – тест из математике;
 3. дан – комбиновани тест (биологија, физика, хемија, историја и географија).

Процедура уписа у средње школе

Након објављених резултата, сваки ученик израчунава број бодова са којима конкурише за упис у неку од школа. Наредни корак је састављање листе жеља где сваки ученик уписује школу и профил за који је показао највише интересовања. Као прву жељу ученици уносе профил за који имају највише интересовања, друга жеља је профил за који су мање заинтересовани, трећи још мање итд. Редослед уписаних школа је битан, јер ће ученик бити распоређен у прву школу за коју буде имао довољно бодова. Препорука је да се у листу упише минимум десет школа.

Када се попуњава листа, прво што се уписује је шифра образовног профила и она се преписује из конкурса који је објавило Министарство просвете, баш онако како је тамо написана. Једна од честих грешака је исписивање слова у шифри ћирилицом иако је у конкурсу написана латиницом. Након исписивања, обавезно проверити да ли је шифра тачно написана. Приликом попуњавања листе потребно је погледати колико су ученици ранијих година имали бодова при упису на одређене профиле, чиме се стиче јаснија слика о шансама да се дете упише на неки од жељених профила.

Приликом уписа ученика у први разред школске 2017/2018. године, минималан број поена за упис на наше образовне профиле био је следећи:

 • Техничар друмског саобраћаја – 76,68 поена
 • Возач моторних возила – 60,93 поена
 • Електроинсталатер – 43,39 поена
 • Електромеханичар за термичке и расхладне уређаје – 42,44 поена
 • Аутоелектричар – 42,44 поена

Потребна документација за упис

Након објављивања распореда и сазнања у коју школу је ученик распоређен, следећи корак је предаја докумената за упис у средњу школу. Документа се предају у средњој школи у коју је ученик распоређен.

Потребна документа су (оригинали или оверене фотокопије):

 • Извод из матичне књиге рођених;
 • Попуњен образац пријаве за упис у средњу школу;
 • Сведочанство о завршеној основној школи;
 • Сведочанства последња три разреда основне школе;
 • Уверење о положеном завршном испиту;
 • Лекарско уверење за упис у средњу школу (на лекарском уверењу мора бити наведено да је дете способно за упис на образовни профил који уписује).
Close Menu