Политехничка школа основана је 5. октобра 1990. године. у почетку се звала Техничка, затим Машинско-електротехничка школа, а од 1998. године носи данашње име.

Одлуку о оснивању Техничке школе у Пожаревцу донела је Скупштина тадашње Социјалстичке Републике Србије 27. септембра 1990. године. Раније је школа радила у истим просторијама као издвојено одељење Техничке школе из Костолца.

У згради Политехничке школе радило је низ образовних институција: Послено трговачка школа, Трговачка академија, Економска школа, Виша педагошка школа, Раднички универзитет, Виша техничка школа, Техничка школа из Костолца и Техничка школа / Машинско-електротехничка школа из Пожаревца, која је претходила оснивању Политехничке школе.

Политехничка школа је остваривала наставне планове и програме за подручја рада електротехника (трогодишње школовање) и машинство и обрада метала (трогодишње школовање). Подручје рада саобраћај (трогодишње и четворогодишње школовање) уведено је у школу 2000, а подручје рада машинство и обрада метала укинуто је 2006. године.

Наставу данас похађа око 480 ученика у образовним профилима техничар друмског саобраћаја и возач моторних возила у подручју рада саобраћај и аутоелектричар, електроинсталатер и електромеханичар за термичке и расхладне уређаје у подручју рада електротехника.

Историја зграде

Политехничка школа налази се у згради некадашњег Дома трговачке омладине, изграђеног 1930. године. Са просторијама намењеним образовним, културним и спортским активностима, односно учионицама, наставничким кабинетима, салом за свечаности и соколаном, зграда је деценијама представљала стециште друштвених догађаја у граду. Бројне образовне установе, културно-уметничка друштва, позоришне трупе, друштвено-политичке организације, спортски клубови и остале институције су током историје за бар неке од својих делатности користиле лепо уређен и функионалан простор зграде.

Задужбинари

Зграда је задужбина најпознатијих трговаца некадашњег Пожаревца - Михајла Павловића и Саве Мирковића. У легату наших задужбинара, између осталог, стоји: "Молимо не губите из вида да ће нам увек бити пријатно ако за нашег живота увек видимо да се зграда споља и изнутра одржава онако исправна у раду какву смо се старали да вам створимо и какву Вам данас предајемо." Њихова жеља и данас се поштује; зграда својом спољашњошћу представља један од симбола Пожаревца, а унутар ње се сваке године изводе радови на обнови у уређењу. Фасада је потпуно реновирана 2010. године, када је Политехничка школа славила 20, а Дом трговачке омладине 80. рођендан.

Close Menu