План набавки за 2018. годину

План набавки за 2018. годину – измена број 1

План набавки за 2018. годину – измена број 2

ЈН01/2018. – Набавка нафтних деривата за потребе обуке ученика II, III, IV године ученика саобраћајне струке и обуке кандидата у ауто школи

ЈН02/2018. – Матурантска екскузрија ученика 4. разреда

ЈН03/2018. – Набавка путничког аутомобила за обуку ученика

JH04/2018. – Екскурзија ученика 1. 2. и 3. разреда

ЈН05/2018. – Набавка половног путничког аутомобила

  • Извештај о извршењу Плана набавки за 2017. годину. (у припреми)
  • Јавна набавка 04/2017. – Екскурзија ученика 4. разреда.
  • Јабна набавка 02/2017. – Набавка школског намештаја.
  • Јавна набавка 01/2017. – Набавка нафтних деривата
  • План набавки за 2017. годину – измена бр. 1.
  • План набавки за 2017. годину
Close Menu